Kirjapaketteja

Olemme siirtäneet päivittäistiedotuksen Facebookiin, mutta listaamme tähän blogiin kirjatentti- ja -tehtäväpaketteja. Listan lopussa on myös ohjeet opiskelijoille, jotka ajattelivat suorittaa paketit opintopiirissä.

A2a Digitaalisen kulttuurin tutkimusperinne ja uudet suunnat

UUSMEDIASTA SOSIAALISEEN NETTIIN 3 op

Tentin vastaanottaa yliopisto-opettaja Sari Östman.

Valitse 1 seuraavista:

 • Boellstorf, Tom: Coming of Age in Second Life. An Anthropologist Explores the Virtually Human. Princeton University Press, Princeton 2008. 316 s. (3 op)
 • Burgess, Jean & Green, Joshua: YouTube. (Digital Media and Society Series.) Polity Press, Cambridge 2008. 172 s. (2 op)
 • Ferreday, Debra: Online Belongings. Fantasy, Affect and Web Communities. Peter Lang, Oxford 2009. 244 s. (3 op)
 • Lovink, Geert: Blogging and Critical Internet Culture. Routledge, New York 2008. 283 s. (3 op)
 • Rettberg, Jill Walker: Blogging. (Digital Media and Society Series.) Polity Press, Cambridge 2008. 160 s. (2 op)

Jos valitsit 2 op teoksen, täydennä artikkeleilla. Noin 60-80 sivua = 1 op. Valitse oman kiinnostuksen mukaan. Huom: Voit myös tenttiä pelkät artikkelit – kaikki tekstit = 3 op. (Sagen julkaisuihin pääsy yliopiston verkosta):

 • Silverstone, Roger: What’s New About New Media? Introduction. New Media & Society, Apr 1999 1: 10-12. http://nms.sagepub.com/content/1/1/10.full.pdf+html.
 • Lievrouw, Leah A: What’s Changed about New Media? Introduction to the Fifth Anniversary Issue of New Media & Society. New Media & Society, Feb 2004 6:9–15.
 • Wellman, Barry: The Three Ages of Internet Studies: Ten, Five and Zero Years Ago. New Media & Society, Feb 2004 6: 123–129. http://nms.sagepub.com/content/6/1/123.full.pdf+html.
 • Livingstone, Sonia: On the material and the symbolic: Silverstone’s double articulation of research traditions in new media studies. New Media & Society, Feb 2007 9: 16–24. http://nms.sagepub.com/content/9/1/16.full.pdf+html.
 • Tomasello, Tami K., Lee, Youngwon & Baer, April P: ‘New media’ research publication trends and outlets in communication, 1990–2006. New Media & Society, June 2010 12: 531–548. http://nms.sagepub.com/content/12/4/531.full.pdf+html.
 • Haverinen, Anna: Trobriand-saarilta Internetiin – antropologisen kenttätyön haasteita virtuaalisessa ympäristössä. J@rgonia 16/2009. 25 s. http://research.jyu.fi/jargonia/artikkelit/jargonia16_haverinen.pdf.
 • Turtiainen, Riikka & Östman, Sari: Tavistaidetta ja verkkoviihdettä – omaehtoisten verkkosisältöjen tutkimusetiikkaa. Teoksessa Maarit Grahn ja Maunu Häyrynen (toim.): Kulttuurituotanto. Kehykset, käytäntö ja prosessit. Tietolipas 230. SKS, Helsinki 2009.336–359.
 • Östman, Sari: Elämäjulkaiseminen – omaelämäkerrallisten traditoiden kuopus. Elore, vol. 15 – 2/2008. Suomen Kansatietouden Tutkijain Seura. http://www.elore.fi./arkisto/2_08/ost2_08.pdf. 24 s.

Tenti yleisenä tenttipäivänä tai kirjoita essee (n. 15 sivua). Voit pohtia esimerkiksi sitä, miten mediakulttuurisia ilmiöitä kuvaavat käsitteet ja niiden tutkimus ovat muuttuneet 2000-luvulla.

A2c Digitaalisen nykykyulttuurin osa-alueita

MEDIAURHEILU 4 op

Tentin ottaa vastaan: yliopisto-opettaja Riikka Turtiainen

Valitse yksi seuraavista:

 • Kennedy, Eileen & Hills, Laura:Sport, Media and Society.Berg Publishers, Oxford 2009. 205 s.
 • Rowe, David: Sport, Culture and the Media. The Unruly Trinity – 2nd edition. Open University Press, Maidenhead 2004. 253 s.
 • Crawford, Garry: Consuming Sport. Fans, sport and culture. Routledge, London and New York 2004. 182 s.

Lue lisäksi kaikki seuraavat tekstit:

A3 Digitaaliset taidot II: Audiovisuaalinen esittäminen ja kerronta

Vastuuopettaja: professori Petri Saarikoski

1) Tenti Käyttäjätieto-kirjapaketti yleisenä tenttipäivänä (3 op):

Sampsa Hyysalo: Käyttäjä tuotekehityksessä. Tieto, tutkimus, menetelmät. Taideteollisen korkeakoulun julkaisu B97. Taideteollinen korkeakoulu, Helsinki 2009.  320 s.

Jari Multisilta, Marjo Mäenpää ja Jaakko Suominen (toim.): Yhdessä ja liikkeellä. Mobiili sosiaalinen media. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman julkaisuja 21.  Turun yliopisto, Pori 2010. 163 s.

2) Tutustu seuraaviin materiaaleihin:
Turtiainen, Kimmo: KÄSIS. Videon käsikirjoittaminen ja tuotantoprosessi, 2010.

Aaltonen, Jouko: Käsikirjoittajan työkalupakki. Elokuvantajun artikkelisarja.

Laadi niiden pohjalta käsikirjoitus digitaalista kulttuuria valitsemastasi näkökulmasta esittelevälle YouTube-videolle, jota on tarkoitus levittää myös muiden sosiaalisen median palveluiden (esim. Facebook) kautta (2 op).

A5 Metodinen erikoistuminen:

Käyttäjätieto 3 op

Sampsa Hyysalo: Käyttäjä tuotekehityksessä. Tieto, tutkimus, menetelmät. Taideteollisen korkeakoulun julkaisu B97. Taideteollinen korkeakoulu, Helsinki 2009.  320 s.

Jari Multisilta, Marjo Mäenpää ja Jaakko Suominen (toim.): Yhdessä ja liikkeellä. Mobiili sosiaalinen media. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman julkaisuja 21.  Turun yliopisto, Pori 2010. 163 s.

Vastuuopettaja: Digitaalisen kulttuurin professori

Tenti kirjat joko yleisenä tenttipäivänä tai tee seuraava tehtävä ja palauta esseenä (10-12 sivua): Suunnittele ja kuvaa käyttäjätietoa hyödyntävä tutkimus. Mikä on tutkimuskohde? Miksi käyttäjätieto on siinä olennaista? Mihin tutkimuksella pyritään? Millaisia käyttäjätiedon keruu- ja analyysimenetelmiä käyttäisit tutkimuksessa? Mitä mahdollisia ongelmia tutkimukseen ja siinä tapahtuvaan käyttäjätiedon keruuseen voi liittyä? Voit hyödyntää tehtävässä edellä mainittujen kirjojen lisäksi myös muuta käyttäjätietoon liittyvää tutkimuskirjallisuutta.

A5 Metodinen erikoistuminen:

Katsaus suomalaiseen pelitutkimukseen 3 op

Suominen, Jaakko – Mäyrä, Frans – Koskimaa, Raine – Sotamaa, Olli (toim.) Pelitutkimuksen vuosikirja 2009. Tampereen yliopisto, Tampere: http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja-2009.

Suominen, Jaakko – Mäyrä, Frans – Koskimaa, Raine – Sotamaa, Olli (toim.) Pelitutkimuksen vuosikirja 2010. Tampereen yliopisto, Tampere: http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja-2010.

Vastuuopettaja: Digitaalisen kulttuurin yliopistonlehtori

Tenti kirjat joko yleisenä tenttipäivänä tai tee seuraava tehtävä ja palauta esseenä (10-12 sivua): Esittele vähintään 3 pelitutkimuksen menetelmää, joita on käsitelty vuosikirjoissa. Mitä tutkimustuloksia kyseisillä menetelmillä on saatu? Mitä heikkouksia tai vahvuuksia näihin menetelmiin voi sisältyä? Miten esimerkiksi pelien kuluttajat otetaan tutkimuksissa huomioon? Voit käyttää tehtäväsi tukena myös muita pelitutkimuksia. Katso mitä tutkimuksia on julkaistu esimerkiksi Game Studies -verkkolehdessä.

Ohjeita opintopiireissä opiskeluun

Opiskelijoiden on mahdollista suorittaa opintojaksoja myös erikseen järjestettävissä opintopiireissä, jotka perustuvat opiskelijoiden omaan, keskinäiseen vertaistukeen. Opintopiirin perustamista voi ehdottaa kuka tahansa opiskelija. Aihe voi liittyä edellä mainittuihin kirjapaketteihin tai valinnaisiin opintojaksoihin (P5 ja A6). Opintosuoritteet ottaa vastaan ja arvostelee kunkin opintotojakson vastuuopettaja. Toiminta käynnistyy ja jakautuu seuraavalla tavalla:

 1. Piirin hyväksyy opetusohjelmaan kunkin opintojakson vastuuopettaja.
 2. Piirin toiminnasta vastaa yksi tehtävään määrätty opiskelija. Opiskelija voi halutessaan jakaa eri vastuualueita piirin sisällä parhaaksi katsomallaan tavalla.
 3. Piirin toiminta voi sisältää lukemista, keskustelua ja kirjoittamista. Toimintaan voi sisältyä myös museovierailua, näyttelyihin tutustumista, kiertokäyntejä ja eri medioiden seuraamista ja kuluttamista (elokuvat, pelit jne).
 4. Opintopiirillä täytyy olla erikseen sovittu ja vastuuopettajan hyväksymä ohjelma ja aikataulu.
 5. Opintopiirien toimintaan liittyvät tilavaraukset tehdään toimistossa. Tiloja pyritään käyttämään normaalin päiväopetuksen jälkeen.
 6. Opintosuorite on normaalisti joko essee tai opintopäiväkirja.

Lisätiedot ja yhteydenotot: digitaalisen kulttuurin professori tai yliopistonlehtori.

Advertisements

About Jaakko Suominen

Toimin tällä hetkellä digitaalisen kulttuurin professorina Turun yliopiston Porin yksikössä. Takana on noin 10 vuotta digitaalisen kulttuurin erilaisissa tutkimus- ja tuotantotöissä. Harrastuksiakin on - ainakin joskus ollut.
This entry was posted in digitaalisen kulttuurin tutkimus, opetus. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s